mgid.com, 198141, DIRECT, d4c29acad76ce94f Raed Arafat, informaţii de ultimă oră pentru români “De mâine seară intră decizia pe carantină, decizia pe test urmează să venim cu o clarificare, va intra mai târziu!” – Stirile zilei
Raed Arafat, informaţii de ultimă oră pentru români  “De mâine seară intră decizia pe carantină, decizia pe test urmează să venim cu o clarificare, va intra mai târziu!”

Raed Arafat, informaţii de ultimă oră pentru români “De mâine seară intră decizia pe carantină, decizia pe test urmează să venim cu o clarificare, va intra mai târziu!”

Raed Arafat atrage atenţia românilor care se întorc din aceste ţări. Şeful DSU spune că românii care se vor întoarce din zona galbenă vor intra ăn carantină şi vor prezenta un test COVID la intrarea în ţară. A doua măsură nu va intra imediat în vigoare.

Raed Arafat atrage atenţia românilor care se întorc din aceste ţări

„De mâine seară intră decizia pe carantină, decizia pe test urmează să venim cu o clarificare, va intra mai târziu. E în dezbatere online. Nu trebuie să facă testul dacă vin mâine. Dacă intră o ţară se aşteatpă 24 de ore de la intrarea în vigoare, când iese o ţară se aplică regula instantaneu. Vom avea perioada de aşteptare pentru test. Un test e foarte bun pentru momentul în care s-a făcut Asta nu înseamnă că peste o zi sau două nu poţi fi pozitiv.

Perioada de incubaţie e de 14 zile, mai ales în prezenţa tulpinilor noi. Intri în carantină 8 zile, apoi dacă faci test şi dacă eşti negativ ieşi la zile. Testul acela la intrarea în ţară e foarte important. Ne ajută să ţinem sub control acele tulpini care au apărut în anumite ţări. Este posibil ca la urcarea în avion să nu poate să urce fără test. O să lăsăm o perioadă fără test, doar să intră în carantină. Vom anunţa în ţara asta de când va intra şi această măsură în vigoare. Testul e tocmai să se împiedice răspândirea tulpinilor noi. Dozele de vaccin întârzie şi ele, nu e vina României sau a Europei.  Nu e o decizie politică. Hotărârea e luată pentru ca tulpina nouă să intre în ţară. Mai ales că şcolile se deschid, unii sunt cu copiii în vacanţă.

Cei care au anticorpi sau dacă sunt vaccinaţi cu a doua doză şi au trecut 10 zile de la rapel.”, a spus Raed Arafat, la Antena 3.

HOTĂRÂRE nr. 7 din 04.02.2021 privind completarea Hotărârii nr. 6 din 04.02.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență În vederea stabilirii condițiilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 2 din Hotărârea nr. 6 din 04.02.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta Art.1 – Se completează art. 2 din Hotărârea nr. 6 din 04.02.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență cu 2 noi alineate, care vor avea următorul cuprins:

Raed Arafat atrage atenţia românilor care se întorc din aceste ţări. (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de
persoane:

a) copii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani;
b) persoane care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2,
inclusiv cea de a 2-a doză și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la administrarea
celei de a 2-a doză până la data contactului direct sau până la data intrării în România.
Dovada efectuării vaccinului, inclusiv data administrării celei de a 2-a doze se
realizează prin intermediul documentului emis de unitatea sanitară care l-a
administrat, din România sau din afara țării;
c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 în ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente
medicale sau prin verificarea bazei de date Corona-forms și pentru care au trecut cel
puțin 14 zile de la data confirmării până la intrarea în țară;

d) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă
autorizată mai mare de 2,4 tone;
e) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult
de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
f) conducătorii auto prevăzuți la lit. a) şi lit. b) care se deplasează în interesul
desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al
Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență,
indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;
g) piloții de aeronave şi personalul navigant;

h) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe
diplomatice acreditate la București, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul
asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular
al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii
familiilor acestora;
i) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice
mijloc de transport, care prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru
lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
j) personalul navigant maritim şi fluvial care efectuează schimbul de echipaj
la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl
arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă
prezintă autorităţilor competente „certificatul pentru lucrătorii din sectorul
transporturilor internaţionale“, al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;

k) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie
interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia
asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul
internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe
timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre
voiajuri;
l) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria,
Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai
operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada
raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi.

(5) Măsurile prevăzute la alin. (1), (2) și (3) intră în vigoare începând cu data
de 12.02.2021, ora 00.00.
Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență pentru punere în aplicare prin
ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *