mgid.com, 198141, DIRECT, d4c29acad76ce94f ULTIMA ORA! Ordinul comun care reglementeaza reluarea cursurilor fizice. Conditiile in care elevii vin la scoala. DOCUMENT – Stirile zilei
ULTIMA ORA! Ordinul comun care reglementeaza reluarea cursurilor fizice. Conditiile in care elevii vin la scoala. DOCUMENT

ULTIMA ORA! Ordinul comun care reglementeaza reluarea cursurilor fizice. Conditiile in care elevii vin la scoala. DOCUMENT

Activitatea școlară față în față a fost reglementată în urma apariției ordinului comun al ministerelor educației și sănătății cu privire la măsurile sanitare din școli și condițiile de participare a elevilor.

Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 a fost făcut public de ministerul Educației.

Ministrul Educatiei a publicat mult așteptatul ordin comun ME/ MS care reglementează întoarcerea elevilor la școală. Așteptat de ceva vreme, acesta dă multa autonomie școlilor, normele fiind generale si puțin punctuale.

La ora 11, ministrul educației susține o videoconferință cu toți inspectorii școlari din țară și le explică și acest ordin, și anume cum să își pregătească școlile pentru începerea cursurilor, luni.

Ordinul se aplică „și pentru activitățile educative, recreative, pentru consolidarea competențelor dobândite de elevi sau de accelerare a învățării, precum și pentru activitățile de învățare remedială desfășurate în unitățile de învățământ în cadrul programelor de tipul,, Școală după Școală”.

Printre cele mai importante dispoziții se regăsește aceea că  „Elevii vor fi testati rapid cu teste antigen dacă prezintă simptome la școală DAR DOAR CU SEMNĂTURA PĂRINTELUI- acordul aparținătorilor”. 

(pagina 14 din ordin- alte dispozitii – a, b si c) 

În plus, la reîntoarcerea în colectivitate dupa boală (COVID-19) elevul trebuie să ducă adeverință de la medicul de familie.

„Elevii vor sta la o distanță de 1 metru în școală, atât în clasă cât și în pauze, acolo unde se va putea.

Sunt obligatorii circuitele în unitatea de învățamânt și organizarea spațiilor de recreere, astfel încât să nu se aglomereze nici în clase, nici la intrare în școală, nici în pauze” au stabilit autoritățile.”

Există obligativitatea de păstrare în clasă, a distanței de 1 metru, de decalare a pauzelor astfel încât să nu fie aglomerări. Va fi desemnat un angajat al şcolii care ţine legătura cu DSP/ Inspectorate școlare care să se ocupe de normele COVID.

O noutate este că se renunță la triajul făcut elevilor de către o persoană prin măsurarea temperaturii, acesta urmând a fi făcut „observațional” iar măsurările se vor face în continuare doar în unitățile unde există aparatură automată la intrare cu cameră de termoviziune.

„ART. 6
Pentru pregătirea unităților de învățământ/instituțiilor conexe/instituțiilor de învățământ, conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte:
a) organizarea și întreținerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanțarea de 1 metru. In situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă, inclusiv prin amplasarea optima a mobilierului scolar;
b) stabilirea circuitelor funcţionale;
c) organizarea spaţiilor de recreere;
d) evaluarea necesarului de resurse umane;
e) asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru
elevi/studenți şi personal.”

Ordinul prevede și instalarea  dezinfectantelor pe culoare și în sălile de clasă, măsură luată, de altfel, de școli, încă din toamnă.

La sport – educaţie fizică, în sălile de sport sunt interzise exerciţiile cu efort mare- şi trebuie să se păstreze şi aici distanţa.

S-au reglementat şi normele pentru cantine şi cămine- se respectă distanţa la cămine de 1 m între paturi – unde este posibil.
 

La articolul 7 sunt expuse condiţiile detaliate pentru participarea online, respectiv elevii vulnerabili, categoriile expuse de aparţinători, profesori în aceeși situație. Sunt enumerate afecţiunile considerate factor de risc.

Regulile de suspendare a activității școlare la apariția infectărilor

-la un caz depistat în clase primare şi în grădiniţe toţi acești copii stau acasă în izolare 14 zile

-dacă acei copii merg în schimburi la grădiniţă şi în clasele primare – stă acasă doar grupa în care s-a depistat cazul

– în consecință, la grădiniţă şi clasele 0-4 la un caz depistat – intră în izolare copiii 14 zile, cu ore online

-la gimnaziu, liceu şi şcoli profesionale şi postliceale – la 2 cazuri într-o clasă se suspendă activitatea clasei, elevii se întorc la învățământul online timp 14 zile.

-dacă apar cazuri în rândul profesorilor – se face anchetă epidemiologică şi se decide ulterior dacă e cazul să fie carantinată unitatea, respectiv să treacă în online toată şcoala


„Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe bază criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

Scenariul 1: Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicare tuturor normelor de protecţie – Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori

Scenariul 2: a)Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie

b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori.

Scenariul 3: a)Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar

b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

-Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *