Cea mai bună veste pentru România. În contextul scăderii semnificative a numărului de infectări cu noul coroanvirus, Guvernul anunță relaxarea măsurilor. Hotărârea privind modificarea măsurilor din starea de alertă a fost adoptată vineri, 26 noiembrie.Ultima Oră

Vești bune pentru români. Guvernul a adoptat vineri, 26 noiembrie, hotărârea privind modificarea măsurilor din starea de alertă.

Nu toţi românii vor putea beneficia de noile relaxări

Astfel, noi măsuri de relaxare vor intra în vigoare, însă doar persoanele vaccinate sau trecute recent prin boală vor putea beneficia de ele.

Printre acestea se numără organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naţionale a României. Acesta va fi permisă cu participarea, în zona oficială, în municipiul Bucureşti a cel mult 400 de persoane, iar în municipiile reşedinţă de judeţ a cel mult 200 de persoane.

În ceea ce privește accesul populaţiei la ceremoniile organizate, conform hotărârii acest lucru este permis cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între participanţi, portul măştii de protecţie şi respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2.

Hotărârea de Guvern completă din data de 26 noiembrie 2021 poate fi accesată la acest link.

În același timp, noua hotărâre aprobată de Guvern mai permite organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Zilei Naţionale a României la sediul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale cu participarea a cel mult 300 de persoane, iar la sediul autorităţilor şi instituţiilor publice locale cu participarea a cel mult 150 de persoane, asigurarea unei suprafeţe de minim 2 mp pentru fiecare persoană participantă şi respectarea regulilor de acces şi protecţie sanitară stabilite de instituţia organizatoare.

Restricțiile relaxate de către Guvern

Executivul a mai decis că organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive pe teritoriul României, în spaţii închise sau deschise, poate fi realizată, doar în intervalul orar 5,00-21,00, cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între persoane şi purtarea măştii de protecţie.

O altă relaxare a măsurilor prevede organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale, doar în intervalul orar 5,00-21,00, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, purtarea măştii de protecţie şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană.

VEZI ȘI 👉  Doliu În Lumea Creștină! Un Preot Celebru S-A Stins În Mod Fulgerător

Hotărârea de Guvern completă din data de 26 noiembrie 2021 poate fi accesată la acest link.

În ceea ce privește organizarea şi desfăşurarea de cursuri, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshop-uri şi conferinţe, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, acestea sunt permise doar în intervalul orar 5,00-21,00, cu participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 150 de persoane, asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, purtarea măştii de protecţie şi respectarea normelor de sănătate publică.

UPDATE: Textul integral al Hotărârii de Guvern

Hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 105/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

având în vedere „Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 17.11.2021”, document întocmit la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. – Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021,  precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1070 din 8 noiembrie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La anexa nr. 2 articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4. – (1) În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 4, 6, 61, 62, 9 şi 12, art. 6 pct. 1, 2, 6, 7, 9 şi 10, art. 9 pct. 1, 2, 4, 6 şi 7, art. 11 alin. (2), precum şi art. 141 alin. (1) și (3) numai persoanelor care se află în una dintre următoarele situaţii:”.

  1. La anexa nr. 3 articolul 1, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„4. în spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-21,00, cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între persoane și purtarea măștii de protecție.

VEZI ȘI 👉  Mama, sora și fiica regretatei artiste au izbucnit în lacrimi și ce a urmat a fost de-a dreptul SFÂȘIETOR!

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;”.

  1. La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 61 și 62, cu următorul cuprins:

„61. organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, în intervalul orar 5,00-21,00, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

  1. 62. se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activități practice, workshop-uri, conferințe, precum și cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 150 de persoane, în intervalul orar 5,00-21,00, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție şi cu respectarea normelor de protecție sanitară. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;”.
  2. La anexa nr. 3, după articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

Art. 141. – (1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se permite organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naționale a României în municipiul București cu participarea a cel mult 400 de persoane în zona oficială delimitată de organizatori, precum și în municipiile reședință de județ cu participarea a cel mult 200 de persoane în zona oficială delimitată de organizatori, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între participanți, cu purtarea măștii de protecție şi cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

VEZI ȘI 👉  Auchan, surpriză uriaşă pentru clienţi înainte de Sărbători. Se dă gratis în magazinele din toată ţara

(2) Accesul persoanelor în afara zonei oficiale la ceremoniile organizate în condițiile alin. (1) este permis cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între participanți, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2.

(3) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) și f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea și desfășurarea activităților specifice Zilei Naționale a României este permisă la sediul autorităților și instituțiilor publice centrale cu participarea a cel mult 300 de persoane, iar la sediul autorităților și instituțiilor publice locale cu participarea a cel mult 150 de persoane.

(4) Accesul și participarea la ceremoniile prevăzute la alin. (3) sunt permise doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție, precum și cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 și a regulilor de acces stabilite de autoritatea/instituția organizatoare.

(5) În vederea participării la ceremoniile oficiale/activitățile specifice dedicate Zilei Naționale a României în condițiile alin. (1) și (3), atestarea vaccinării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) În vederea participării la ceremoniile oficiale/activitățile specifice dedicate Zilei Naționale a României în condițiile alin. (1) și (3) persoanele fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate fac dovada vaccinării sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 prin documente pe suport hârtie sau în format electronic care atestă îndeplinirea acestei condiții.”

  1. La anexa nr. 3 articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 5, 6, 61 și 62 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Culturii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.”

  1. La anexa nr. 3 articolul 15, după alineatul (23) se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu următorul cuprins:

„(24) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 141 alin. (1) – (4) se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *